Saturday, June 13, 2009

09 06 2009 RAZSTAVA ANDREJA FONASerija vžigalic » bitte fon kindern ferhaltenAndrej Fon (1980) - Zadnjih nekaj let se preživljam pretežno kot ulični glasbenik. Neambicijozno se ukvarjam še z likovno umetnostjo, pisanjem, vrtnarjenjem...

Serija vžigalic » bitte fon kindern ferhalten« je nastala pred približno petimi leti, kot eden v nizu neuspešnih poskusov iskanja načina kako se prebiti skozi mesec, ne ta na nebu, ampak koledarski. Povečini erotični motivi so delno pogojeni tudi z željo ugoditi zahtevam trga. Edino dejstvo, da so slike z drgnjenjem in barvanjem modificirane fotografije, prilepljene na škatlice vžigalic me lahko reši pred popolno apolitičnostjo moje »umetnosti«, saj lahko z njimi poleg cigareta ali tabornega ognja prižgemo tudi parlament.

No comments:

Post a Comment