Tuesday, March 30, 2010

Mateja Kavčič, V rožicah

Mateja Kavčič, V rožicah


Studio8, Galerija Tukadmunga, Soteska 8

razstava barvnih grafičnih odtisov in slik

7. 4. ob 20h do 22. 4. 2010

V sredo , 7. Aprila ob 20. uri ste vljudno vabljeni v galerijo TukadMunga, Soteska 8, Ljubljana, ki je posuta s cvetjem.

Na razstavi V rožicah akademske slikarke Mateje Kavčič si boste lahko ogledali cvetober preko dvesto malih ročno odtisnjenih linorezov in nekaj najnovejših del iz serije okroglih slik.

Kot razkriva že sam naslov so prevladujoč motiv različne cvetlice, ki jih avtorica plete v pisana barvna sozvočja.

Več o razstavi:

V nasprotju z meditativnimi okroglimi slikami, ki so ustvarjalni plod tihe zbranosti in dolgotrajneganega procesa, so mali barvni grafični odtisi Mateje Kavčič igrivi in lahkotni.

Avtorica je sprva pripravila osem osnovnih matric ter jih potem ročno odtisnila na rižev papir in kolorirala z barvnimi tuši.

Grafično tehniko je tako uporabila kot pomagalo pri ustvarjanju, obenem pa jo je nadgradila tudi z drugimi likovnimi postopki.

Tako se je izognila golemu multipliciranju, vsaki izmed "rož grafik" pa vdihnila unikatnost in neponovljivost.

Poetično bi lahko dejali, da Mateja Kavčič posnema cvetoč travnik, na katerem spomladi iz enakih semen vzklije nešteto cvetlic iste vrste, ki pa nikdar niso povsem enake druga drugi.

Številne variacije osnovnih cvetličnih vzorcev, izmed katerih vsak utripa v svojem lastnem barvnem žarenju, na gledalca delujejo hipnotično.

Zato imamo občutek, da smo tudi sami malce "v rož'cah".

Več o avtorici:

Mateja Kavčič (1970) je akademska slikarka, ki zadnja leta razvija cikel slik okroglega formata, na katerih liste cvetov in dreves ter plodove razvršča v koncentrične vzorce.

Okrogle slike nastajajo zelo počasi, z natančnimi potezami čopiča, zaradi česar izžarevajo mir in na gledalca delujejo pomirjujoče - kot mandale.

Avtorica jih pogosto odnaša v gozd, kjer jih v različnih letnih časih in v različnih dobah dneva razporeja v ambientalne postavitve; te potem zabeleži s fotoaparatom.

S tem svoja dela na nek način vrača naravi. Razstavlja tudi na prostem, največkrat v parkih.


Ogled del slikarke Mateje Kavčič na portalu www.sloart.si


***

Galerija TukadMunga je odprta od ponedeljka do petka med 18.00 in 21.00 uro in v soboto med 10.00 do 13.00 uro
"Streetwalker - ready-made outdoor gallery”

Studio osem production in Streetwalker

"TukadMUNGA spa with a swimingpool wew"
by Iskra Beličanska in colaboration with Mateja Kavčič
Opening on Tuesday 13th April at 17.00 in front of galerija Vžigalica, Trg francoske revolucije 7
The gallery will be open 24 hours a day...
Admission 0 € (schoolchildren, students and pensioners have 50% discount)

Smoking is allowed
in the gallery.
The young artistic collective Ljud will launch the first "ready-made outdoor gallery" in Ljubljana on the 13th April at 17:00. Streetwalker, with its »entrance« from the Vžigalica Gallery (Trg francoske revolucije 7) and its »exit« in Studio 8 (Soteska 8 - opposite the Glej theatre), will operate according to the progressive topological principle of the »inverted sock«. Young artists from Slovenia, Poland, Portugal, Austria, Macedonia and Hungary, for whom established art practices are not entirely sufficient, will use their own content to give a deeper meaning to the streets, artistically expose the walls of surrounding houses, open the window, fill the flower boxes, surprise fire hydrants and entertain some public lamps ...
»The Streetwalker gallery directly addresses everyone, especially random by-passers, for whom contemporary art practices and hermetic gallery activities are all greek «

The outdoor gallery will be using the "ready-made" principles to reinterpret concrete public space and expose existing urban compositions, landscapes, installations and artifacts. The general public will be directly involved in the debate on the purpose of public space, the relationship between skill and concept in contemporary art and its "elite" status.
Individual artists will also conduct a series of short performances.
The project, which is interdisciplinary oriented will be held in co-organization with the Institute for contemporary art SCCA-Ljubljana and will conclude the "Open House in Ljubljana", a set of workshops and seminars which will be conducted and organized by the Ljud group as part of their international program on informal artistic mobility H.O.M.E. - Houses for Open Mobility Exchange, supported by the Directorate of Culture at the European Commission.


See you there

Kud ljud & Studio osem


31. SPA TUKADMUNGA

Avtor / Author: Iskra Beličanska & Mateja Kavčič
Čas nastanka / date: 2010
Dimenzije / Dimensions: 4x5x3m
Tehnika / Technique: mešane tehnike / mixed techniques

POCESTNICA READY-MADE GALERIJA NA PROSTEM / STREETWALKER READY-MADE OUTDOOR GALLERY3
2. BAZEN / SWIMMING POOL

Avtor / Author: Iskra Beličanska
Čas nastanka / date: 2016
Dimenzije / Dimensions: 2x2m
Tehnika / Technique: mešane tehnike / mixed techniques

POCESTNICA READY-MADE GALERIJA NA PROSTEM / STREETWALKER READY-MADE OUTDOOR GALLERY

"Pocestnica - ready-made galerija na prostem"

Otvoritev v torek 13.4. ob 17.00 pred Galerijo Vžigalica na Trgu francoske revolucije 7.

Galerija bo obratovala 24 ur dnevno do konca...

Vstopnina 0 € (dijaki, študentje in upokojenci imajo 50% popusta)

V galeriji je dovoljeno kajenje.

Mlad umetniški kolektiv Kud Ljud bo 13.4. ob 17ih otvoril prvo ljubljansko »ready-made galerijo na prostem«. Pocestnica, z vhodom iz prostorov Galerije Vžigalica na Trgu francoske revolucije 7 in izhodom v Studio 8 (Soteska 8 - nasproti gledališča Glej), bo delovala po progresivnem topološkem principu "okrog obrnjenega štumfa". Mladi ustvarjalci iz Slovenije, Poljske, Portugalske, Avstrije, Makedonije in Madžarske, ki jim ustaljene umetnostne predstavitvene prakse ne zadoščajo, bodo s svojimi vsebinami osmislili ulice, izpostavili stene okoliških hiš, odprli okna, napolnili korita za rože, presenetili hidrante in razvedrili javne svetilke...

»Pocestnica direktno nagovarja vsakogar, predvsem pa naključne mimoidoče, ki sta jim sodobna umetnost in galerijska dejavnost španska vas in lanski sneg.«

Ulična galerija bo z uporabo »ready-made« principov reinterpretirala konkreten javni prostor in tako postavljala "na ogled" obstoječe urbane kompozicije, pejsaže, instalacije in artefakte. Širša javnost bo neposredno vključena v debato o namembnosti javnega prostora, o razmerju med veščino in konceptom v sodobni umetnosti ter njenem "elitiziranem" statusu. Posamezni umetniki bodo pod okriljem Pocestnice izvedli tudi več krajših performansov.

Projekt, ki je naravnan interdisciplinarno in bo potekal v soorganizaciji z Zavodom SCCA–Ljubljana, bo zaključil »Odprto hišo v Ljubljani«, sklop delanivc in seminarjev, ki ga v okviru mednarodnega programa neformalne umetniške mobilnosti H.O.M.E. – Houses for Open Mobility Exchange, s finančno podporo direktorata za kulturo Evropske komisije, vodi in organizira Kud Ljud.

Se vidimo tam!

Člani skupine Ljud in Studio osem

Sunday, March 28, 2010

Studio osem production in H.O.M.E. project

H.O.M.E. in Porto

WE WOULD LIKE TO THANK THE PEOPLE OF BOLHÃO FOR THEIR WARMTH AND HOSPITALITY!

The action on BOLHÃO market is part of the H.O.M.E. project, supported by European commission. Workshops and seminars were organized by Kud Ljud and LOMOMANIA.

Have you seen these
people?

They are part of a world that is dissapearing. Not in some distant lands or exotic rainforests but in the heart of Porto.

The Bolhão market is dying. Maybe not today, maybe not tomorrow but in a couple of years it will most likely be just a memory.

A group of artist from England, Portugal, Slovenia, Belgium and Macedonia came to live in Porto for one week as part of the H.O.M.E. project supported by the European Commission.

Together with local workshop participants and the people of the market they are talking, eating and creating together to explore the different perspectives of the Bolhão Market.

Their works will be presented this Saturday morning (20. 3. 2010) in the form of an "open-air gallery" in the market itself.

The really interesting stuff however will not be on the walls of the open air gallery but among the stalls and the shops of the Bolhão market. The colors, the smells, the sounds and of course the people who have... Bolhão in the Heart.


culture1.jpgculture2.jpg

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Studio osem with H।O.M.E. project in Porto*workshops by Studio osem artists*


Drowing workshop by Iskra Belicanska
within the H.O.M.E. project in Porto
( House of open mobility exschange project ) 2010, Portugal

Photography workshop by Joao Paolo Nasri within the H.O.M.E. project in Porto
( House of open mobility exschange project ) 2010, Portugal


Wednesday, March 24, 2010

H.O.M.E. Open air gallery in porto

Bolhão no Coração
Artistic content

A group of creative individuals from Portugal and the EU assume thesis regarding the degradation of public spaces and the relationship between the people who use these spaces in order to apply it to a concrete location - The old market of Porto "Bolhao" as an art action "Bolhao in our harts"
Throughout workshop, discussions and first hand contact with the local inhabitants thy explored the social, historical and artistic aspects of the space
For a period of 10 days artists from across Europe were staying in the open house working, cooking, eating, sleeping and shering their views on art, politics and social questions.With help and inspiration from the local market salesmen the group created simple unexpected and sometimes humorous actions, performances and installations in order to remind the costumers as well as the salesmen them shelf of the value of the market place and the people who use it as a space for social contact and a space for exchange of much more then just fruits vegetables and money

culture1.jpgculture2.jpg

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Studio osem production in H.O.M.E. project
Wawes merchendizer by Iskra Belicanska
Art action Tatoo shop at Bolhao market Parorto with H.O.M.E. project Category: Art and Photography

Studio osem production in H.O.M.E. project
Tatoo shop by Iskra Belicanska
HO.M.E.
Iskra beličanska
culture1.jpgculture2.jpg

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Friday, March 12, 2010

Irena Kazazić , 1000 roses in May

STUDIO8, Galerija Tukadmunga, Soteska ८

Irena Kazazić , 1000 roses in May

18.3.ob 20.05 - 7.4.2010

in search of wellbeing, virtue and freedom

I don’t believe in ideals our predecessors used to believe in। I don’t believe in prejudice, eye 4 an eye, fight till last drop of blood is shed and everything is left in ruins. I don’t believe in ashes of the past. I believe in being who u are, discovering world through eyes of an adventurer, and finding beauty in every days’ deeds. I believe in love, honesty, work, and freedom of speech. My art is about these things.
We are all a part of the same universe, interconnected with our thoughts, feelings and actions. If u hurt, I hurt. When children are dying of hunger, the animals are being extinguished, and earth being polluted by power wars, I cry. I cry, and I fight back in my way, with my art, trying 2 contribute 4 better future. 2 decorate our home with beauty and goodness, so your eye can catch some light, 2 turn your thought onto thinking something pleasant. 2 stretch your mind, so u can stop being a selfish, cynical tightass. ‘cause u don’t feel good that way, do u?
People who are depicted in my paintings are friends who think similary, though we live in different worlds, have different jobs, and eat different cereals for breakfast. I disagree with uniformism and nazi blind theories produced by the capitalistic regime, that we all should be happy – pappy all the time. The reality is, that being happy, or in a state of zen, the term I use 2 describe the state of mind of overall bliss, wellbeing and freedom, is very hard 2 achieve if u are susceptible 2 happenings in the environment. Still, in my opinion, it is the highest virtue of them all: if u are not at least a bit satisfied, u are unproductive and a useless pain 4 the society. And though u cannot feel at your best every single day, this cannot stop u from trying again 2morrow.
So I make my art fresh and neat in order 4 u 2 feel good when u look at it. So u can step forward and say > mmm, this is njami, and airy, and has zest. In order 4 u 2 feel good about yourself again, so u can go home and be nice 2 your spouses, kids, and parents.
This is what my part is all about। No great philosophies, no war, no fear, just love, awareness and wellbeing. Enjoy.

irenakazazic.com/index.html

Produkcija : STUDIO 8