Friday, October 22, 2010

Fotografska razstava / Korak v bližino / Rada Kikelj

Fotografska razstava / Korak v bližino / Rada Kikelj
ob 25.10.2010 do 2.11.2010

Otvoritev: ponedeljek 25. Oktober 2010 ob 20:00
Razstavo bodo s performensom otvorili: Boris Magdalenc (hang), Sebastien Fraboulet (animacija lutke) in Rada Kikelj (vokal)



Izbor fotografij predstavlja serijo ujetih posnetkov, kjer se stikata tišina do bližnjega in podajanja v neznano.V tehnki analogne barvne fotografije se razkrivajo pogledi skritosti in ujetosti ter hkrati odprtost nepričakovanega vsakdana.Predstavitev petih parov so med seboj tematsko povezani, vendar je hkrati vsaka fotografija tudi sama sebi namen.

Rada Kikelj je diplomirala na ALUO iz smeri fotografija (mentor: Milan Pajk). Je avtorica večpredstavnostnih multimedijskih programov in vsebin, samozaposlena v kulturi. V svojem življenju se vzporedno ukvarja z vizualno, glasbeno in uprizoritveno umetnostjo ter vse skupaj povezuje v poezijo.
























































http://www.myspace.com/orkestrada

http://radostna.blogspot.com/

Tuesday, October 19, 2010



Matej Stupica; Klasična slikarska razstava


Vabljeni
na otvoritveno zatvoritev v
petek 22. oktobra od 20h do 24h,
v prostore galerije TukadMUNGA,Soteska 8.


Zvočno kuliso bo prispeval Vitja Balžalorsky solo.


Matej Stupica je absolvent slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.
Na Klasični Slikarski Razstavi v Studiu 8 v galeriji Tukadmunga, Soteska 8,bo predstavil svoje tekoče in manj tekoče delo – slike, risbe in skulpture.














Monday, October 11, 2010

Dušan Merklin MIK


Dušan Merklin - Mick, Glamurozni Underground

Otvoritev fotografske razstave v sklopu Meseca fotografije,
Fotonični trenutki 2010 v četrtek 14.10.2010 0b 20h
Galerija Tukadmunga,Soteska 8
Na ogled vsak delovnik od 12h do 14h od 15.10 do 21.10.




Brez pretirane želje po asimiliranju novih fenomenov v sodobni fotografiji ostaja Dušan Merklin Mick še naprej orientiran izključno na lastno bivanjsko izkušnjo planetarnega potohodca individualista. Njegove podobe skorajda na klasičen način artikulirajo magično poetiko, prežeto z duhovnostjo modernega sufizma, zasidranega v avtorjevem življenju kot takega.
Ne gre mu za iskanje popolnoma novih, enkratnih oblik, ki bi s svojo pojavnostjo zadostovale same sebi, temveč za posebno vrsto fine komunikacije na ravni univerzalnosti, strukturirane v obliko umetniškega sporočila. Skopo odmerjena bizarnost, združena z elementi erotizma v konglomeratu globalno docela izčiščenih kompozicij deluje mogoče včasih rahlo provokativno, a le gledalcu nevajenemu sinteze diametralno nasprotnih vizualnih pristopov. Kljub prepoznavnim pogledom, ki ohranjajo temeljne ( bodisi vsebinske ali formalne ) opredelitvene sestavime Merklinove izraznosti, umetnik vseskozi ohranja pripovedno nedorečnost, z njo vred pa ustvarja suspenz. Subtilna fotografska govorica nam posreduje angažirano iluzijo, pa vendar nam njenega bistva ne zakriva: nosi ga takorekoč na dlani.
Dušan Merklin – Mick is not interested in applying new trends in contemporary photography to his work. Instead, he remains true to his own experience; the experience of an individualistic planetary wanderer. His images carry an almost classical quality; their magical poetry breathes with the spirituality of modern-day Sufism, anchored by the author’s life. Rather than looking for entirely new, unique and self-sufficient artistic forms of expression, Merklin seeks a special yet universal form of communication. Sometimes, his artistic messages combine subtly bizarre elements with erotic ones and this refined conglomerate can be slightly provocative – but only for those viewers who are unaccustomed to art that combines diametrically opposite visual approaches. Merklin’s photography relies on forms and contents that have become characteristic of his creative work yet he has managed to keep a narrative ambguity that allows suspense. His subtle photographic language is engaged, it represents an illusion that does not attempt to hide it’s essence from us; on the contrary, it is there for us to grasp.

Curators : Jasmina Klančar and Joao Paulo Nasri
Producent : Studio Osem, www.sites.google.com/site/drvstudio8/
Coproducent : Photon Gallery, Month of Photography -
Photonic Moments 2010, www.photonicmoments.net
Text : Boštjan Soklič