Sunday, January 23, 2011

Mitja Kobal: Made On Earth

Fotografska razstava


Mitja Kobal: Made On Earth


28.01.2010 - 27.02.2010Razstava predstavlja ekstrakt avtorjevih osebnih vrhuncev njegovih ulovov iz foto-odisejad "LifeForms" , "ManMadeForms" ter "Naturesques".
V njegovih fotografijah se zrcali njegov pogled in preža lovca na trenutke v svoji viziji sveta. Velik vtis na njegovo percepcijo lepega in pripovednost slike izhaja od očetovega navodila : »Med hojo ne glej navzdol, ampak dvigni pogled in opazuj svet okoli sebe«. Ta nasvet ga je ozavestil k svobodi dojemanja okolice in njene vsestranskosti, odvisne le od opazovalčevega zaznavanja, estetskega, bodisi čutnega. Svet je zanj multižanrski prostor v njem ovekovečeni trenutki pa testamenti zlitja občutkov in form, v njih pa vseeno najdemo nekaj globoko osebnega, poetiko dobrodušne melanholije in nežne osamljenosti. Na fotografijah je začutiti tudi duh Japonske, koder je avtor preživel del svojega življenja. Njegove serije fotografij, koncepti LifeForms, ManMadeForms, Naturesques, so pravzaprav v nenehnem gibanju, saj nobena serija nikoli noče doseči konca...

Avtor skozi te serije z občudovanjem opeva življensko formo in prano, iskro sile, ki preveva vsa bitja, vse čemur je bil vdihnjen tako samoumevni čudež, edino darilo, življenje. Hkrati iz živorodne narave izvira tudi navdih, ki je ustvaril neživi svet - človeško okolje. Skozi svoje razvijanje čuta senzibilnosti išče lepoto perfekcije in imperfekcije, minljivosti in ne/doumljivosti tako človeškega sveta, kot tudi sveta narave.

Prva solo razstava fotografa, DJa, japonologa Mitje Kobala (1981). Avtor je do sedaj uradno sodeloval pri eni skupinski fotografski razstavi, Podobe Mesta (Atelje2050 - Rdeča Galerija, Ljubljana)

Razstava je med drugimi prodajnega značaja.


No comments:

Post a Comment