Wednesday, December 23, 2009

Beli Sladoled - Slike za nikamor


BELI SLADOLED - Slike za nikamorSTUDIO 8 , Galerija TukadMUNGA. Soteska 8

18.12. ob 20h - 31.12.2009


BELI SLADOLED je svetovno znana slikarska skupina dveh akademskih slikarjev, Mihe Perneta in Leona Zuodarja, ki se ukvarjata z razvijanjem risbe kot avtonomnega likovnega medija. Beli sladoled deluje po principu »Kinder jajčka«, kar pomeni da je vsaka razstava presenečenje zase. Nerada ponavljata stvari, ki sta jih že pokazala, čeprav se ponašata z lepo zbirko vrhunskih risb na papirju. Risbo dojemata zelo široko, zato se ne omejujeta zgolj na risbo kot uokvirjen - končni likovni izdelek, ampak z njo živita v širšem pojmu besede; kot del vsakega dneva posebej ju spremlja skozi različne priložnosti in situacije. Njune risbe so žive forme, ki ob stiku z gledalcem sprožijo vidne reakcije, največkrat smeh. Ob takšnih interakcijah sta ugotovila, da risba ni zgolj nek sterilen likovni medij ampak je lahko mnogo več, saj se prav v njeni sproščenosti odpira njena najvišja kvaliteta. Poleg stalne zbirke risb, sta izdala v samozaložbi samostojni eksperimentalni strip album, knjižno zbirko risb prijateljev risarjev, sodelovala sta na različnih umetniških prireditvah, razstavah in publikacijah. Skupina deluje pod okriljem priznanih kustosov Erdo Krapa in Krokodil Bambija.

Beli sladoled (White ice cream) is a world-known painting group consisting of two academic painters, Miha Perne and Leon Zuodar. They develop drawing as an autonomous fine art medium. Beli sladoled acts on the principle of the »Kinder egg«, which means that their every exhibition is a surprise on its own. We don't like to repeat things that
we have already shown, even though we take pride of our vast collection of top-quality drawings on paper. We take the drawing in a wider context, not just as a framed picture, but rather we live with it in a broader meaning of the word; like a part of every day it follows us through various opportunities and situations. Our drowings are living forms that set off visible reactions in contact with the viewer, mostly laughter. Seeing such reactions we decided that the drawing is not just a sterile fine art medium, but it can be much more because its gratest quality is seen through its casualness. Beside our permanent collection of drawings we have released an indipendent experimental comic strip album, a book compilation of drawings from different european artists, we have also cooperated with various artistic events, exhibitions and publications. The group operates under the wing of the acclaimed curators Erdo Krap and Krokodil Bambi.

info@belisladoled.org
belisladoled.org
Produkcija Studio8, Soteska 8, 1000 Ljubljana
No comments:

Post a Comment