Friday, October 16, 2009

Café Evropa


Café Evropa
João Paulo Nasri

17.10.2009 ob 20h - 01.11.2009

Studio 8Art Photography approaching the idea of sociological consciousness. Usin
g double exposure technique the author is interested in the space generated in between two images. The photography was made from 2003 to 2009 in between Lisbon and Istanbul, two European capitals far from each other although sharing the same atmosphere. With this project the author is searching for the idea of Europe through the Cafe as a concept. ...


Umetniška fotografija se približa ideji o socijalni ozaveščenosti. Z uporabo tehnike dvojne ekspozicije se avtor osredotoča na prostor ustvarjen med dvema slikama. Fotografije so nastale v obdobju od leta 2003 do leta 2009, med prestolnicama Lizbono in Carigradom, dve oddaljeni evropski metropoli, ki si
delita enako atmosfero. S tem projektom avtor preko
kavarne kot konceptaišče idejo o Evropi.
No comments:

Post a Comment